W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano nowoczesne urządzenia służące dzieciom do zabawy: trampolinę ziemną, huśtawkę integracyjną, linarium w kształcie stożka oraz ściankę sprawnościową. Dodatkowo na placu zabaw utworzono alejki z kostki brukowej oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery).