Współpracując z wnioskodawcą miasto przeprowadziło konsultacje społeczne podczas których mieszkańcy opowiadali co podoba im się w placu, jak z niego korzystają oraz czego im brakuje. Były one inspiracją dla architektów, którzy zaproponowali kształt kwietników połączonych z siedziskami, a specjaliści od zieleni przygotowali katalog roślin przeznaczonych do posadzenia. W konsekwencji w 2018 roku powstanie pierwsza z pięciu „wysp zieleni”. Sopot zamierza następnie prowadzić badania ankietowe wśród wypoczywających i zbierać uwagi, które mogą zostać uwzględnione przy realizacji pozostałej części projektu, podczas jego kontynuacji w 2019 roku.