Projekt zostanie zrealizowany na terenach leśnych, przy osiedlu w Rozewiu. Polega on na budowie parku linowego, wytyczeniu ścieżek i alejek, ustawieniu ławek oraz koszy na śmieci. Z uwagi, że elementy parku linowego będą zawieszone na wysokości do 50 cm nad ziemią korzystanie z niego odbywać się będzie bez dodatkowej obsługi. Dzięki inwestycji stworzone zostanie miejsce wypoczynku i rekreacji nie tylko dla mieszkańców, ale również dla przebywających nad morzem turystów.