W Wejherowie w latach 2017-2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekty dotyczące zagospodarowania na potrzeby mieszkańców terenu na Osiedlu Fenikowskiego. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego to duże przedsięwzięcie, dzięki któremu na obrzeżach Wejherowa, gdzie zlokalizowane jest oddalone od infrastruktury osiedle mieszkaniowe, zostało stworzone miejsce do aktywnego wypoczynku i integracji lokalnej społeczności. Poprzez rozbudowę wiaty piknikowej oraz placu zabaw dla dzieci, a także placu do ćwiczenia kalenistyki oraz boiska do piłki nożnej stworzono miejsce, z którego korzysta większość mieszkańców. Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia polany, na której zlokalizowana jest cała inwestycja, wpłynęło na poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa na terenie osiedla.