Celem projektu jest zapobieganie bezdomności zwierząt. Mieszkańcy Rumi – właściciele psów i kotów – mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych zwierząt. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt ten od początku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i od 4 lat zdobywa znaczną ilość głosów wśród projektów prospołecznych.