Budżet obywatelski umożliwia społeczeństwu podjęcie decyzji o tym, jak zostanie wykorzystana część budżetu swojego miasta czy gminy w przyszłym roku. Mieszkańcy mają szansę wymyślić, zaproponować, wypowiedzieć się oraz głosować na najlepszy ich zdaniem projekt. BO stanowi formę konsultacji społecznych, a co za tym idzie szerokie pole do współpracy między władzami samorządowymi, a wspólnotą mieszkańców. Taka forma włączenia mieszkańców w decydowanie o ich otoczeniu, dodatkowo wzmacnia ich więzi z miejscem zamieszkania.

Pobudza i ożywia zainteresowania oraz pozytywnie wpływa na życie publiczne. Czynny udział mieszkańców w decydowaniu o przestrzeni oraz współpraca między władzami samorządowymi

 

to przyszłość metropolii.

Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego została wprowadzona za sprawą Sopotu w 2011 roku, który jako pierwszy samorząd w Polsce zaproponował swoim mieszkańcom przyjęcie współodpowiedzialności za lokalne inwestycje. Inne gminy bardzo szybko poszły w jego ślady.

Dzięki współpracy metropolitalnej szereg samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot umówiło się po raz kolejny na jeden wspólny termin głosowania od 09 do 23 września 2019 r. Wierzymy, że wspólna promocja Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do jego popularyzacji wśród szerokiego grona mieszkańców metropolii.

Gdańsk Gdańsk Gdańsk Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański Puck Puck Puck Rumia Rumia Rumia Reda Reda Reda Sopot Sopot Sopot Wejherowo Wejherowo Wejherowo Władysławowo Władysławowo Władysławowo

Metropolitalny BO - Inspiracje

Budżet obywatelski umożliwia społeczeństwu podjęcie decyzji o tym, jak zostanie wykorzystana część budżetu swojego miasta czy gminy w przyszłym roku. Mieszkańcy mają szansę wymyślić, zaproponować, wypowiedzieć się oraz głosować na najlepszy ich zdaniem projekt. BO stanowi formę konsultacji społecznych, a co za tym idzie szerokie pole do współpracy między władzami samorządowymi, a wspólnotą mieszkańców. Taka forma włączenia mieszkańców w decydowanie o ich otoczeniu, dodatkowo wzmacnia ich więzi z miejscem zamieszkania.

Pobudza i ożywia zainteresowania oraz pozytywnie wpływa na życie publiczne. Czynny udział mieszkańców w decydowaniu o przestrzeni oraz współpraca między władzami samorządowymi to przyszłość metropolii. Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego została wprowadzona za sprawą Sopotu w 2011 roku, który jako pierwszy samorząd w Polsce zaproponował swoim mieszkańcom przyjęcie współodpowiedzialności za lokalne inwestycje. Inne gminy bardzo szybko poszły w jego ślady.

Dzięki współpracy metropolitalnej szereg samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot umówiło się na jeden wspólny termin głosowania – 10 do 24 września. Wierzymy, że wspólna promocja akcji przyczyni się do jej popularyzacji wśród szerokiego grona mieszkańców metropolii. Sumując dane dla Gdańska, Kartuz, Pruszcza Gdańskiego, Redy, Rumi, Sopotu, Władysławowa i Żukowa:

Metropolitalny BO
Inspiracje

Gdańsk Pusty Staw Stogi
Żukowo Psi Pakiet
Pruszcz Zamgławiacze
Rumia Filharmonia i Stacja Jazz
Władysławowo Neonowy napis w przestrzeni miejskiej

Gdańsk Pusty Staw Stogi
Żukowo Psi Pakiet
Pruszcz Zamgławiacze
Rumia Filharmonia i Stacja Jazz
Władysławowo Neonowy napis w przestrzeni miejskiej
Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu
Budowa placu zabaw i rozbudowa boiska do koszykówki w dzielnicy Betlejem